Турдиев Таалай

Талаай ТурдиевТурдиев Таалай (Кыргызстан)

Увлекаюсь литературой, читаю. Творчеством занимаюсь давно, пишу

_________________________________________

 

Теректер шоокуму

Рассказ

(отрывок)

Аскерде кызмат өтөгөн жигит үчүн аскерден кайтып келген учур – бул өзүнчө бир доор. Жаш жигит аскер кызматын өтөп келген соң желкедеги оор жүктөн арылгандай эркин сезип калат өзүн. “Аскер кызматын аткаруу керек” деген түпөйүл ой-сезим жүрөктө бекинбей мына эми жаңы турмуш баштаганга шарт түзүлгөнүн даана туят жаш жигит. Мекенди коргоп туптуура эки жыл “ысыгына күйүп, суугуна тоңуп” аскердик милдетти аткарып, өз айылыңа кайтып келүү бул өзүнчө сыймык дагы. Аскер кийими жарашып (жарашыгын өзү да билип турат) фуражканы көйрөңдөнө башка кондуруп коюп айылдаштар менен учурашуу жигит үчүн шаңдуу да, жагымдуу да.

Аскерге барып келгендердин учурашкандары өзгөчө. Алар дене-бойдо аскердик тартип арбыткан күч-кубат али да бар дегенсип тап-тап этип үн чыгара бек кучакташканда баштагы фуражка жерге учуп түшөт. Мындай карч-курч өзгөчө учурашууда “мына биз, аскерге баргандар, колго курал кармап тобокел жашоону көрүп келдик, а аскерге барбагандар турмушту терең түшүнбөй, чыныгы жигит болелек али” деген маани бар. Аскерде ким кандай кызмат өтөдү, кантип күн өткөрүп жашап жүрдү – ал азыр маанисиз жана кызыксыз. Иштин баары аскердик кызматты толук аяктап келгендикте. Көптүн катарында чыдап койсо эп тура! Кошул-ташыл мактанууга толук негиз бар.

Учурашканы келгендердин баары “аскериң түшкүр баланы жигит кылып таптаптыр” деген ойго кетет. Анткени эки жыл мурдагы чачы алынуу, кыймылы олдоксон “мурду-башы барбайган, колу-буту тарбайган” боз уландын ордунда колу-бутун таамай тааныган кайратман тыкан жигит турат солкулдап. Кандай кийим кийсе да жарашыгын ачкан жигит сымбаты көпчүлүктүн назарын өзүнө тартканы тарткан.