Улутман

FOTO_nАлтынбек ИСМАИЛОВ родился 1982 году в Ошской области Кыргызской Республики. ОБРАЗОВАНИЕ • 2005 г. – Кыргызско-Турецкий университет “Манас”, бакалавриат, отделение тюркологии; • 2007 г. – Кыргызско-Турецкий университет “Манас”, магистратура, отделение тюркологии; • С 2009 г. – Аспирантура, соискатель степени кандидата филологических наук (НАН КР). ОПЫТ РАБОТЫ • 2003-2007 г. – Ведущий радио “Манас FM”; • 2003-2007 г.- Корреспондент Бишкекского бюро радио «Азаттык»; • С 2007 года по настоящее время преподаватель кыргызского языка Кыргызско-Турецкого университета “Манас”. • С 2010 года по настоящее время ведущий программы “Чак туш” в Общественной телекорпорации “ЭлТР”. НАГРАДЫ • 2005 г. – Дипломант “VI Поэтического Фестиваля Тюркоязычных Народов», г. Симферополь, Украина; • 2006 г.– Дипломант Международного фестиваля творческой молодежи “Шабыт”, г. Астана, Казахстан; • 2007 г. – Дипломант IX Международного фестиваля поэзии, Турция; • 2007 г. – Обладатель главного приза Республиканского конкурса, посвященного 800-летию Мевляна Желаледдин Руми; • 2008 г. – Лауреат Республиканской литературной премии молодежи имени Жолдошбая Абдыкалыкова; • 2010 г. – Дипломант Государственной молодежной премии Кыргызской Республики им. Ч.Т. Айтматова; • 2011 г. – Дипломант Международного фестиваля поэзии, г. Призрен, Косово. • 2011г. обладатель главного приза радиопрограммы «Таланттар таймашы»; • 2012 г. обладатель диплома “Лучший ведущий” от Общественной телекорпорации “ЭлТР”; • 2012г. обладатель номинации “Лучший поэт года” (газета “Айат”); • 2013г. обладатель медали “Лучший специалист” от Общественной телекорпорации “ЭлТР”; • 2014г. обладатель диплома “Улутман” в номинации “Лучший журналист” от фонда Мелиса Эшимканова.

Name: Ismailov Аltynbek Аdylbekovich Place of birth, date: 01.01.1982, Оsh oblast, Ozgon region, Village Kolduk. Title : Kyrgyz language Instructor Awards: • Diploma «Түрк калктарынын Эл аралык VI поэзия фестивалынын» Crimea, (2005). • Diploma, International festival of poetry of talented youth «Шабыт», Astana (2006). • Diploma, IX International festival of poetry, Turkey (2007). • Prize-winner of the Republican contest devoted to 800 year anniversary of Меvlаnа Jelaleddin Rumi (2007). • Lauteate of Joldoshbay Abdykalykov Republican Youth Award, (2008). • Diploma, VIII International festival of poetry of the Turking nations, Baku, (2009). • Diploma, Chyngyz Aytmatov State Award of Youth of the Kyrgyz Republic, (2010). • Diploma, International festival of poetry, Elazyg, Turkey (2012).


                  Cүйүү баяны

 

Көөдөнгө сыйбай толкуп ташып турган,

Кыйнады көпкө бир ой басып турган.

Сөздөрдү кыштай кынап, ыр арнадым,

Селкиге бир убакта ашык кылган…

 

Көргөндөй тасмадагы окуяны,

Канчалар тамшанышты окуп аны.

Кызганып тытып салды бирок жарым,

Көтөрүп үйгө келсем окуганы.

 

Жубайым анан жинин тараткыча,

Жарандык согуш болду таң аткыча.

“Сен кимди сүйүп калдың?” – деген өңдүү

Суроолор кайталанды тажаткыча…

 

Чынында эмне кылам алдап аны,

Чындыкты айтсам, такыр аңдабады.

Урушуп чарчады бейм, айтор анан,

Уктады кечке кудай жалгап аны!

 

Түшүнбөй, аттиң, сүйүү баяныма,

Тыткан ал ырдын ээсин аягыла.

Анткени эстеп бойдок кезибизди,

Арнаган элем аны аялыма.

 

Очень плохоПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично (6 голосов, средний бал: 4,83 из 5)
Загрузка...