Нарсулуу Гургубаева

img_0133Нарсулуу Гургубаева

Я родилась в 1979 году и вросла в селе Конурат в Киргизской Республике. Закончила школу-интернат им. К. Жакыпова в 1996, в 2004 закончила Ошский государственный университет, в 2009 Литературный институт им. М. Горького. Стихи начала писать в 13 лет.
Выпустила два сборника стихов “ Көзмончок” (Оберег) и “Алыстагы ак жарык” (Свет издалека). В настоящий момент живу в Москве.

I was born in 1979 and grew up in village Konurat in the Kyrgyz Republic. In 1996 I finished board school named after K. Zhakypov. In 2004 I graduated from Osh State University and in 2009 Literature Institute named after M. Gorkiy. I started writing poems at the age of 13.

I published two books of poems ‘Averter’ and ‘Light afar off’. Now I am living in Moscow.


Поэзия “Куттуу үйгө кабар айтпай, чакыртпай

Куттуу үйгө кабар айтпай, чакыртпай

Келдим, досум, шамал буруп боз жолдон.

Сапарлашым — алчалуу күз, жашыл жай.

Санаалашым – тили каткан боз торгой.

Кези менен кээде сени эскерип,

Кеп бөлүшсөм деп тилегем кечте бир,

Айтсам дегем арман сырым жашырбай,

Кетсем дегем көөдөн бугун көмкөрүп…

Келдим бүгүн, олтур, досум, козголбо.

Атымды алба, аяй көрбө боор толгоп.

Мен болгону туругу жок селсаяк,

Азабымды жашырса жер жашырып,

Мени аяса жалгыз гана жер аяйт…

Ошол жашоо… Менде кайдан өзгөрүш?

Баягы мен багыт тапкан жок жолдон,

Баягы мен барга айланган жоктордон…

Тикенектей тилегимди көп көрүп,

Тикенектей тилегимди жек көрүп,

Тикенектей тилегим көз ачырбай,

Турмуш мага тирмийген бир боз коргон!

Бүгүн досум олтур, шашпа, шаштырба,

Ортобузда от тутансын чатырап,

Маектерден магдырасын жашыл бак,

Олтур досум, бүгүн олтур козголбой.

Кези менен кээде мени эскерип,

Кеп бөлүшсөм деп тилеген кечте бу,

Үнүңөн-ов мезгил менен кооздолгон,

Үйүңөн-ов балаң менен кештелүү.

Бакыт болуп түшкө кирээр боз жолдо,

Балаңдын бу балжыраган дептери!

Балаңдын бу баасы «жаман» (2) дептери.

Очень плохоПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично (23 голосов, средний бал: 4,57 из 5)

Загрузка...