Кямал Гасанов

photo1

 Очень плохоПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично (6 голосов, средний бал: 5,00 из 5)

Загрузка...

Кямал Гасанов является автором многочисленных романов, стихов, рассказов и пьес (в соавторстве с Самуэлем Гилбертом). Получил степень бакалавра в Береа Колледж в Кентукки. После окончания колледжа устроился на работу в Центральном Банке Азербайджана. В настоящий момент работает над ​​своим третьим романом “Metaxophilia”.

Kamal Hasanov is the author (together with Samuel Gilbert) of numerous novels, poems, short stories, and plays. He went to Berea College in Kentucky, where he earned B.S. in Business Administration. After graduating from college, Kamal went on to become a central banker in Azerbaijan. He is currently finishing his third novel “Metaxophilia”.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Yenə o bağ olaydı

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz

O bağa köçəydiniz.

Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq,

Sizə qonşu olaydıq.

Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim,

Qələmə söz verəydim.

Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham,

Yazaydım səhər axşam.

Arzuya bax sevgilim, tellərindən incəmi ?

Söylə ürəyincəmi ?

Yenə o bağ olaydı, yenə sizə gələydik,

Danışaydıq, güləydik.

Ürkək baxışlarınla, ruhumu dindirəydin,

Məni sevindirəydin.

Gizli söhbət açaydıq, ruhun ehtiyacından,

Qardaşından, bacından.

Çəkinərək çox zaman söhbəti dəyişəydin,

Mənimlə əyişəydin.

Yenə bir vuraydı, qəlbimiz gizli-gizli,

Sən ey əsmər bənizli.

Bu yaz bir başqa yazdır, bu yaz daha da xoşdur,

Vay o qəlbə ki, boşdur!

Hər üfüqdə bir həvəs, hər bucaqda bir umud,

İnsanlar daha mə’sud.

Duyğular daha incə, fikirlər daha dərin,

Ürəklər daha sərin.

İnsanların vüqarı, tələbi daha yüksək,

Yolumuzdan daş, kəsək,

Təmizlənmiş bir az da. Ellərin keyfi sazdır,

Bu yaz, bir başqa yazdır!

Yenə o bağ olaydı, yenə o qumlu sahil,

Sular ötəydi dil-dil.

Saçın kimi qıvrılan, dalğalara dalaydım,

Dalıb ilham alaydım.

Əndamını həvəslə, qucaqlarkən dalğalar,

Qəlbimdə qasırğalar,

Fırtınalar coşaydı, qısqanclıqlar doğaydı,

Məni hirsim boğaydı.

Cumub alaydım səni dalğaların əlindəni,

Yapışaydım belindən.

Xəyalımız üzəydi, sevda dənizlərində,

Ləpələr üzərində,

İlhamımın yelkəni, zərrin saçın olaydı,

Sular xırçın olaydı.

Bu nə gözəl şeirdir, bu nə gözəl mənzərə,

Gəlin baxın Xəzərə.

Çıxalım Buzovnada kiçik qayalıqlara,

Seyrə dalım bir ara…

Gecələr sayrışarkən, ulduzlar lalə kimi,

İşıqlar jalə kimi.

Çilənib dağılarkən ətrafa damla-damla,

Ən yaxın bir adamla.

Nə gözəldir dinləmək suların nəğməsini,

Təbiətin səsini!

Nə gözəldir dolaşmaq, isti yay fəsilləri,

Bu sərin sahilləri!

Nə gözəldir səhərlər bizim böyük ruhumuz,

Aşıb-daşan duyğumuz.

Şəklindəki sulara, baxaraq ləzzət almaq,

Bu mavi şe’rə dalmaq.

Dalğalar kimi qalxmaq, dalğalar kimi enmək,

Bə’zən hürküb çəkinmək.

Hər dalğa bir kişnəyən bəyaz yallı at kimi,

Bizim bu həyat kimi!

Yenə o bağ olaydı sevdalar ölkəsində,

O söyüd kölgəsində.

İnci qumlar üstündə yenə verib baş-başa,

Yayı vuraydıq başa.

Günlərimiz keçəydi qızğın fərəhlər kimi,

Dolu qədəhlər kimi.

Yarpaqlar arasından uzadaraq əlini,

Oxşayaraq telini.

Gecələr darayaydı saçlarını ay gözəl!

Sən gözəlsən, ay gözəl?

Əllərində əllərim, gözlərində gözlərim…

Asılaydı sözlərim.

Könlünün qulağından bir qızıl tana kimi,

Günəş doğana kimi.

Bu yaz dostlarım bir az bəxtəvər olacaqlar,

Can-ciyər olacaqlar.

Bir az da uzaqlara açacaqlar yelkəni,

Ruh yeni, höyat yeni…

Çıxacaqlar göyləri aşaraq dönə-dönə,

Buludların fövqünə.

Uçacaqlar sabaha, uçacaqlar yarına,

Efir boşluqlarına.

Vaxtilə bir kölgə tək hür yaşamaq istəyən,

Bu insan oğlu bilsən.

Azadlıq ölkəsində daha şad olacaqdır,

Dünya dad alacaqdır.

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz,

O bağa köçəydiniz.

Biz də muradımızca fələkdən kam alaydıq,

Sizə qonşu olaydıq.

Yenə o bağ olaydı, səni tez-tez görəydim.

Qələmə söz verəydim.

Hər gün bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham,

Yazaydım səhər-axşam.

Arzuya bax, sevgilim, tellərindən incəmi?

Söylə, ürəyincəmi?

Translation

Oh, that house by the sea

 Oh, that house by the sea, where I wish gathered again

You would run from the mundane

And we following our fate, delighted with destiny,

Would be neighbors blessedly

Oh, that house by the sea, when frequently seeing you

Revives Pegasus anew

Novel song, inspiration every day that I live on

I would write from dust to dawn

Darling, here is thread of fate, is it thinner than your hair?

Do you feel love in the air?

Oh, that house by the sea, we would visit you again

Talk and laugh, forget the pain

Darling’s bashful, timid glances touching bowels of my soul

I am happiest of all

Precious secrets we’d discuss, what makes our souls glister

Of your brother and your sister

Running from sensitive talk, preferring to redirect

You would quarrel and deject

But secretly pure heart would beat parallel with mine

Swarthy princess in her prime

This spring differs from the rest, this spring brings me much more joy

Empty heart is a decoy

In each corner there is hope, each horizon hides a dream

People happier, agleam

Feelings much more delicate, thoughts deep, sophisticated

Hearts cooler, less frustrated

People having high demands, taking pride in every act

Matters that used to distract

Have been furtherly resolved, people filled with joy and blest

This spring differs from the rest!

Oh, that house by the sea, one more time sandy coast,

Waters would have me engrossed

I would sink into the waves that are curly like your hair

Be inspired unaware

Seeing waves embrace your body, fine art at its best form

My soul – an eye of a storm

Resulting in raging gales, envy and jealosy born,

A loving heart being torn

I would dive into the waves, have that memory erased

Hold you tight around your waist

Drifting would be our dreams in the ocean of true love

Over the waves and above

Sail of inspiration, your hair would be of gold

Those waters would not be bold

What a good poem this is, what a scenery today

Caspian is here to stay

In Buzovna I would climb little cliffs and rocks with smile

Enjoy the view for a while

In the sky stars shining bright, they look tuliplike tonight

All over spreading the light

Similar to drops of dew splashing everywhere around

With the soulmate I found

Listening to pretty sound, ancient waters sing a song

Nature performing along

What a pleasant feeling is wondering along the coast

When the weather’s hot the most

Every morning souls are filled, feeling tenderest of all

Our senses overflow

Waters flow around your image, seeing it brings joy and peace

This poem is my release

Ascend similar to waves, descend just like they all do

At times, refrain from view

Every wave reminds me of neighing horse of whitest breed

Like this life we live, indeed

Oh, that house by the sea, in the land of love and glee

In the shade of willow tree

Sitting on the sands of pearl together with you, my friend

We would see the summer end

Filled with pleasure and delight our earthly days would pass

Similar to fullest glass,

Between the leaves in the dark where the night watching intently

Fondling your hair gently

Would be combing it with care, beautiful as usual

Do you know how beautiful?

Your hands holding mine tight, eyes gazing without fear

My words hanging in the ear

Of your spotless, pure soul like an earring of gold

Till the day that we grow old.

This spring I expect my friends will be luckier than ever

Honest, loyal men forever

With all sails set will be exploring furthest places

New souls and lives and faces

They’d be sailing heavens and repeatedly overcome

Lords of clouds they’d become

Flying into tomorrow, flying as a believer,

Into the void of ether

At one time I wanted to, as if shadow dull and gray,

Live my life into decay

But now happy I will be, only in the land of free

Where the world will cheer for me.

Oh, that house by the sea, when I wish gathered again

You would run from the mundane

And we following our fate, delighted with destiny,

Would be neighbors blessedly

Oh, that house by the sea, when frequent contacts with you

Revive Pegasus anew

A new song, inspiration every day that I live on

I would write from dust to dawn

Darling, here is thread of fate, is it thinner than your hair?

Do you feel love in the air?